top of page

Hypnobirthing & de voordelen

Wat is Hypnobirthing?

De algemene term hypnobirthing betekent ‘hypnose voor bevallen’. Je krijgt ontspanningstechnieken aangeleerd die ervoor zorgen dat je je lichaam en geest zelf kunt sturen. Wanneer je dit beheerst, kun je tijdens de zwangerschap, bevalling en periode daarna je eigen ontspanning creëren en zul je deze periodes (nog) bewuster, rustiger en met meer plezier beleven.

Met negatieve gedachten, angsten en/of spanningen kan het geboorteproces verstoord worden. Door het makkelijk oproepen van diepe ontspanning kan het geboorteproces zich veel gemakkelijker voltrekken.

Naast ontspanning wordt er binnen hypnobirthing ook gewerkt aan het loslaten van angsten en spanningen. Het ‘angst-spanning-pijn principe’ wordt hiermee doorbroken. Door angst ontstaat er meer spanning en dit zorgt voor meer pijn doordat de spieren verkrampt raken. Wanneer dit principe doorbroken wordt, zorgt dit voor een kortere, meer soepele geboorte die je op een prettigere manier ervaart.

Iedereen ervaart pijn op een andere manier. De wijze waarop je met die pijn omgaat, bepaalt voor een groot deel hoe je de pijn beleeft. Tijdens de cursus en in alle oefenmomenten daarna, gaan jullie samen op zoek naar wat voor jullie een fijne manier is om hiermee om te gaan. Jullie zullen dan ook ontdekken dat met wat simpele oefeningen al veel aan de pijn te doen is.

Het woord hypnose kan voor misverstanden zorgen. Je komt niet in een hypnose terecht en niemand neemt de controle van je over. Jij bent zelf alleen in een diepe staat van ontspanning waarbij je zelf alle controle hebt en waarbij je je nog steeds bewust bent van je omgeving. Wanneer de deurbel zou gaan tijdens een ontspanningssessie en je wilt de deur opendoen, dan ga je dat gewoon doen. Het lijkt erg op wanneer je autorijdt en je rijdt op de ‘automatische piloot’. Je gedachten dwalen wat af en je hebt dan opeens je bestemming bereikt. Je bent wel alert, maar je was even ‘weg’.

Binnen hypnobirthing is er een grote rol weggelegd voor de partners. Zij krijgen allerlei tools aangereikt om hun barende vrouw/vriendin steeds weer in de ontspannende staat terug te brengen of daar te houden. De ene vrouw kan het prima zelf en dan is de aanwezigheid van de partner al heel erg fijn en de andere vrouw heeft echt actieve coaching nodig van haar partner. In de cursus worden jullie dan ook goed voorbereid op beide scenario’s.

Voordelen van Hypnobirthing

 • grotere kans op een snellere bevalling

 • grote kans op minder pijn

 • minder complicaties

 • meer vertrouwen in de bevalling en het ouderschap

 • een positief effect op jouw baby 

 • verbinding met je baby tijdens de zwangerschap

 • betrokkenheid en een rol voor je partner

Een geboorte met HypnoBirthing geeft ook meetbaar andere resultaten dan geboorten zonder HypnoBirthing. In de Verenigde Staten is er meer onderzoek gedaan. Zie hieronder een aantal resultaten. Meer informatie over dit onderzoek en andere berichtgeving rondom Hypnobirthing kun je hier vinden.

 • Minder gebruik van pijnstilling 

 • Minder gebruik van medicatie, interventie om de geboorte op gang te brengen en/of te versnellen 

 • Minder kunstverlossingen, keizersnedes en minder interventies

 • Kortere bevallingsduur

 • Minder vroeggeboortes 

 • Minder baby’s met een te laag geboortegewicht 

 • Gemiddeld hogere APGAR-score van de baby 

 • Heldere tevreden baby’s die vrijwel direct aan de borst drinken 

 • Minder kans op depressieve gevoelens van moeder na de geboorte 

bottom of page